Preuzeti letak Preuzeti brošura
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Naši partneri:

Centar za socijalnu skrb - Zaprešić 
(OIB: 75082966551)
Općina Brdovec 
(OIB: 14722979018)
Hrvatski zavod za zapošljavanje-područni ured Zagreb
(OIB: 91547293790)

Udruga Ivana Perkovca

Zagrebačka 44, Općina Brdovec, 10292 Šenkovec

mob: 091 5327298

Predsjednica Udruge: Jasna Horvate-mail:jasnahorv@yahoo.comuivanaperkovca@gmail.com