“Zaželi bolji život

Naziv projekta: Zaželi bolji život
Projekt “Zaželi bolji život” provodi se u sklopu programa „Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza III“, u sklopu Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“Ukupna vrijednost projekta: 444.960,00 HRK. Projekt se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi: 444.960,00 HRK. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%)

Nositelj projekta: Udruga Ivana Perkovca – za očuvanje kajkavske ikavice i promicanje zavičajne kulturne baštine, Opća pučka škola, Zagrebačka 44, 10292 Šenkovec

Partneri na projektu: Centar za socijalnu skrb Zaprešić, općina Brdovec, Hrvatski zavod za zapošljavanje - područni ured Zagreb

Opis i cilj projekta: Svrha projekta je zapošljavanje devet dugotrajno nezaposlenih žena, s posebnim naglaskom na ranjive skupine, na period od 6 mjeseci, a u svrhu pomoći 54 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju na području općine Brdovec i grada Zagreba radi poboljšanja kvalitete njihova života. Ovim projektom utječe se na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti te izravno doprinosi revitalizaciji ruralnih područja.

Aktivnosti projekta:
 Zapošljavanje žena iz ciljanih skupina u svrhu skrbi, potpore i podrške krajnjim korisnicima u njihovim svakodnevnim aktivnostima kao što su pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, održavanje čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u dostavi lijekova i namirnica, plaćanje računa, dostave pomagala i pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za šest krajnjih korisnika.

Razdoblje provedbe projekta:
 Projekt će se provoditi na području općine Brdovec i grada Zagreba u trajanju od 8 mjeseci, od 28.7.2022. do 28.3.2023.

Očekivani rezultati projekta: zapošljavanje 9 dugotrajno nezaposlenih žena, s posebnim naglaskom na ranjive skupine, pomoć najmanje 54 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju na području općine Brdovec i grada Zagreba

Odluka o financiranju objavljena na stranicama ESF-a te na stranici Strukturnih fondova